Sản phẩm của chúng tôi

Hệ thống đếm sản lượng cho máy may

Hệ thống đếm sản lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn 4.0 được quản lý và theo dõi theo thời gian thực.
Sản phẩm

Hệ thống đếm sản lượng cho máy webbing

Hệ thống đếm sản lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn 4.0 được quản lý và theo dõi theo thời gian thực.
Sản phẩm

Hệ thống đếm sản lượng cho máy dập

Hệ thống đếm sản lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn 4.0 được quản lý và theo dõi theo thời gian thực.
Sản phẩm

Hệ thống giám sát, điều khiển nhiệt độ, độ ẩm

Hệ thống chuyên dụng dùng để giám sát, điều khiển nhiệt độ, độ ẩm của kho vận, văn phòng, tòa nhà...
Sản phẩm

Giám sát, điều khiển biến tần động cơ

Giám sát và điều khiển những dòng biến tần có truyền thông RS232, RS485 hoặc giao tiếp Modbus...
Sản phẩm

Bảng Led hiển thị thông tin

Bảng LED chuyên dụng hiển thị các thông tin kỹ thuật hay thông tin sản xuất được kết nối và điều khiển thông qua internet.
Sản phẩm

Cân điện tử kiểm soát khối lượng có kết nối internet

Là hệ thống cân điện tử có kết nối với server qua internet để kiểm soát khối lượng cân của các mẫu hàng cần cân, có quét barcode.
Sản phẩm

Lập trình điều khiển, chế tạo máy cải tiến sản xuất

Giải pháp điều khiển cho các nền tảng PLC(Mitsu, Omron), MCU(8051,AVR,PIC), Arduino...Chế tạo các trang thiết bị máy móc cải tiến sản xuất, máy kiểm tra sản phẩm.
Dịch vụ

Phần mềm doanh nghiệp

Hệ thống ứng dụng quản trị doanh nghiệp, quản trị thông tin sản xuất, cung cấp các giải pháp mạng cho doanh nghiệp.
Dịch vụ