Tag: amazon

Editors' Pick

Home Internet Is Becoming a Luxury for the Wealthy

Bộ Quốc phòng hôm thứ Sáu tái khẳng định quyết định trao cho Microsoft hợp đồng điện toán đám mây quân sự JEDI trị giá 10 tỷ USD, giáng một đòn giáng mạnh vào Amazon trong bối cảnh đấu tranh pháp lý cho hợp đồng béo bở.

< 1 >
Top